Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

afscheidDorotheMet een gezellige bijeenkomst en veel lovende woorden, hebben pastoor Hans van Geel, de parochiekerncommissie en de parochiegemeenschap afscheid genomen van Dorothé, die vele jaren werkzaam is geweest op het secretariaat van de H. Quirinuskern.
Samen met enkele “collega’s” was zij op dinsdag- of donderdagmorgen het aanspreekpunt van de parochie voor het noteren van intenties, parochieberichten doorgeven aan de krant, verzorgen van formaliteiten na een doopsel, verwerken van gegevens na een overlijden, telefoon aannemen of zo maar een praatje maken met iemand. En voor nog vele andere zaken, die soms niet altijd duidelijk waren, trachtte ze toch een oplossing te vinden.
Wij zullen haar missen nu zij naar Roosendaal gaat verhuizen en wensen haar nog heel veel goede en mooie jaren toe.

anointingthesick
Zondag 29 okt heeft er in de Quirinuskerk te Halsteren een gezamenlijke ziekenzalving plaats gevonden. De ziekenzalving is in principe bedoeld voor oudere mensen, 80 jaar of ouder, maar iedereen is van harte welkom” De viering waarin dit plaatsvond, is voorbereid door werkgroep en pastoor H. van Geel. Hij was ook voorganger in deze viering. Na afloop van de bijzondere viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje thee/koffie. De ziekenzalving is aan 37 parochianen toegediend door pastoor H. van Geel.

De Broeders van Huijbergen organiseren voor Advent 2017 bezinningsdagen rondom het thema: Jezelf voorbereiden op kerstmis.

Wie zichzelf wil voorbereiden op kerstmis kan dit jaar weer terecht bij de broeders in Huijbergen, Broederhuis Sint Marie, Boomstraat 7. (tel. 0164-642650).  De bezinningsdagen vinden plaats op drie achtereenvolgende zondagen vanaf 3 december tot en met 17 december 2017 van 9.30 uur tot 15.15 uur bij de Broeders van Huijbergen.

Donderdagavond 2 november j.l. was er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2016 speciaal werden herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de mooie, drukbezochte viering waren nog velen samen in de ontmoetingsruimte om bij een kopje koffie of thee na te praten en verdriet en herinneringen te delen. 

In de parochiekern Halsteren vindt dit jaar een gemeenschappelijke Ziekenzalving plaats.
De ziekenzalving kan troost en ondersteuning bieden aan ernstige zieken en mensen op hoge leeftijd.

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt plaats op:

  • Zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur tijdens een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk

De viering heeft een feestelijk karakter en na de viering kunt u met een kopje koffie of thee nog wat napraten.

Heeft u vragen over het sacrament? Dan bent u van harte welkom bij het Gesprek ter voorbereiding op de gemeenschappelijke ziekenzalving:

  • Zondag 08 oktober 2017 om 14.00 uur in de H. Quirinuskerk

Indien u mee wilt doen met de voorbereidingsbijeenkomst en/of met de ziekenzalving, meldt u aan door dit formulier te sturen naar of (laten) deponeren in de brievenbus van het parochie secretariaat, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. (Het pad tussen de kerk en de bejaardenwoningen aan zijde kerkhof)

20171007 095736Zaterdag 7 oktober zijn 4 vormelingen, een ouder en een werkgroeplid naar het Lopend Vuurtje gegaan. Het Lopend Vuurtje wordt ieder jaar georganiseerd door het Bisdom Breda in Bergen op Zoom voor alle vormelingen in het bisdom. De hele dag waren alle vormheren aanwezig: onze bisschop, maar ook bijvoorbeeld oud-deken de Rooy, die dit jaar onze vormelingen gaat vormen. We hebben al met hem kennis gemaakt.20171007 144620

monumentendagTijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er weer veel mensen op bezoek gekomen in onze de Quirinuskerk. Er was een muzikale omlijsting van orgel- en vioolspel.

Dirk v.d. Hulst exposeerde met nieuwe schilderijen. 

Er was ook een gecombineerde monumentenwandeling, die de "erfgoed prijs" van de Gemeente Bergen op Zoom heeft gewonnen.De wandeling voerde onder andere langs de twee Halsterse kerken maar ook langs andere historisch interessante lokaties.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer