Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op zondag 14 januari 2018 werd in de Sint Martinuskerk om 10.30 uur een Oecumenische Dienst gehouden bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt gehouden van 21 t/m 28 januari. Het thema van de viering is: ’Recht door zee’.
Iedereen was van harte welkom. Het was een mooie, inspirerende viering. 

presentatievieringZondag 26 november hebben de vormelingen zich aan de parochie gepresenteerd tijdens de zondagsviering in Halsteren. De vormelingen hebben verteld welke gaven zij van de heilige Geest zouden willen ontvangen tijdens hun vormsel. De gaven van de heilige Geest zijn Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God. bord vormelingenVaak werd de gave van Liefde, Wijsheid en Inzicht gekozen door de vormelingen. De vormelingen hebben hun foto op een van de witte kruisen in de kerk geplaatst zodat iedereen kan zien wie ze zijn.

De namen van onze vormelingen zijn Annabel, Annabelle, Iris, Julia, Maarten, Nina, Sjoerd en Suzanne. Bovendien zal tijdens de vormselviering op 2 februari een volwassene gevormd worden, namelijk de vader van Suzanne Rein.

Donderdagavond 2 november j.l. was er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2016 speciaal werden herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de mooie, drukbezochte viering waren nog velen samen in de ontmoetingsruimte om bij een kopje koffie of thee na te praten en verdriet en herinneringen te delen. 

afscheidDorotheMet een gezellige bijeenkomst en veel lovende woorden, hebben pastoor Hans van Geel, de parochiekerncommissie en de parochiegemeenschap afscheid genomen van Dorothé, die vele jaren werkzaam is geweest op het secretariaat van de H. Quirinuskern.
Samen met enkele “collega’s” was zij op dinsdag- of donderdagmorgen het aanspreekpunt van de parochie voor het noteren van intenties, parochieberichten doorgeven aan de krant, verzorgen van formaliteiten na een doopsel, verwerken van gegevens na een overlijden, telefoon aannemen of zo maar een praatje maken met iemand. En voor nog vele andere zaken, die soms niet altijd duidelijk waren, trachtte ze toch een oplossing te vinden.
Wij zullen haar missen nu zij naar Roosendaal gaat verhuizen en wensen haar nog heel veel goede en mooie jaren toe.

20171007 095736Zaterdag 7 oktober zijn 4 vormelingen, een ouder en een werkgroeplid naar het Lopend Vuurtje gegaan. Het Lopend Vuurtje wordt ieder jaar georganiseerd door het Bisdom Breda in Bergen op Zoom voor alle vormelingen in het bisdom. De hele dag waren alle vormheren aanwezig: onze bisschop, maar ook bijvoorbeeld oud-deken de Rooy, die dit jaar onze vormelingen gaat vormen. We hebben al met hem kennis gemaakt.20171007 144620

anointingthesick
Zondag 29 okt heeft er in de Quirinuskerk te Halsteren een gezamenlijke ziekenzalving plaats gevonden. De ziekenzalving is in principe bedoeld voor oudere mensen, 80 jaar of ouder, maar iedereen is van harte welkom” De viering waarin dit plaatsvond, is voorbereid door werkgroep en pastoor H. van Geel. Hij was ook voorganger in deze viering. Na afloop van de bijzondere viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje thee/koffie. De ziekenzalving is aan 37 parochianen toegediend door pastoor H. van Geel.

De Broeders van Huijbergen organiseren voor Advent 2017 bezinningsdagen rondom het thema: Jezelf voorbereiden op kerstmis.

Wie zichzelf wil voorbereiden op kerstmis kan dit jaar weer terecht bij de broeders in Huijbergen, Broederhuis Sint Marie, Boomstraat 7. (tel. 0164-642650).  De bezinningsdagen vinden plaats op drie achtereenvolgende zondagen vanaf 3 december tot en met 17 december 2017 van 9.30 uur tot 15.15 uur bij de Broeders van Huijbergen.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer