Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Donderdagavond 2 november j.l. was er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de H. Quirinuskerk, waarin de overledenen vanaf Allerzielen 2016 speciaal werden herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na de mooie, drukbezochte viering waren nog velen samen in de ontmoetingsruimte om bij een kopje koffie of thee na te praten en verdriet en herinneringen te delen. 

20171007 095736Zaterdag 7 oktober zijn 4 vormelingen, een ouder en een werkgroeplid naar het Lopend Vuurtje gegaan. Het Lopend Vuurtje wordt ieder jaar georganiseerd door het Bisdom Breda in Bergen op Zoom voor alle vormelingen in het bisdom. De hele dag waren alle vormheren aanwezig: onze bisschop, maar ook bijvoorbeeld oud-deken de Rooy, die dit jaar onze vormelingen gaat vormen. We hebben al met hem kennis gemaakt.20171007 144620

monumentendagTijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er weer veel mensen op bezoek gekomen in onze de Quirinuskerk. Er was een muzikale omlijsting van orgel- en vioolspel.

Dirk v.d. Hulst exposeerde met nieuwe schilderijen. 

Er was ook een gecombineerde monumentenwandeling, die de "erfgoed prijs" van de Gemeente Bergen op Zoom heeft gewonnen.De wandeling voerde onder andere langs de twee Halsterse kerken maar ook langs andere historisch interessante lokaties.

De Broeders van Huijbergen organiseren voor Advent 2017 bezinningsdagen rondom het thema: Jezelf voorbereiden op kerstmis.

Wie zichzelf wil voorbereiden op kerstmis kan dit jaar weer terecht bij de broeders in Huijbergen, Broederhuis Sint Marie, Boomstraat 7. (tel. 0164-642650).  De bezinningsdagen vinden plaats op drie achtereenvolgende zondagen vanaf 3 december tot en met 17 december 2017 van 9.30 uur tot 15.15 uur bij de Broeders van Huijbergen.

Op donderdagavond 19 oktober is er in de Quirinuskerk een voorlichtingsavond over de Gemeenschap van Sant'Egidio. De lezing begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap, die zich vanuit het Evangelie inzet voor de armsten in de samenleving . Ze nemen ook initiatieven rond de interreligieuze dialoog en zitten geregeld aan de onderhandelingstafel voor het herstel van vrede in conflictgebieden. De Gemeenschap is in meer dan 70 landen actief en telt ongeveer 60.000 leden.

In de parochiekern Halsteren vindt dit jaar een gemeenschappelijke Ziekenzalving plaats.
De ziekenzalving kan troost en ondersteuning bieden aan ernstige zieken en mensen op hoge leeftijd.

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt plaats op:

  • Zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur tijdens een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk

De viering heeft een feestelijk karakter en na de viering kunt u met een kopje koffie of thee nog wat napraten.

Heeft u vragen over het sacrament? Dan bent u van harte welkom bij het Gesprek ter voorbereiding op de gemeenschappelijke ziekenzalving:

  • Zondag 08 oktober 2017 om 14.00 uur in de H. Quirinuskerk

Indien u mee wilt doen met de voorbereidingsbijeenkomst en/of met de ziekenzalving, meldt u aan door dit formulier te sturen naar of (laten) deponeren in de brievenbus van het parochie secretariaat, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. (Het pad tussen de kerk en de bejaardenwoningen aan zijde kerkhof)

In de rooms katholieke kerk zijn er drie sacramenten die ervoor zorgen dat je helemaal bij de kerk hoort: het Doopsel, de Eucharistie (1e H. Communie) en het Vormsel.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen van de basisscholen zich weer aanmelden voor de 1e H. Communie en het Vormsel.

In september zijn er startbijeenkomsten voor de voorbereiding op de Communie en het Vormsel. Meer informatie vind je op de website via de volgende links 1e H. Communie en Vormsel. Aanmelden kan digitaal via het formulier voor het Vormsel en de 1e H. Communie.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer