Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

In de Lievevrouweparochie hebben we voor de kinderen van Bergen op Zoom een kerstfilm opgenomen. Op 19 december gaat de film voor iedereen online in première.

De film gaat voor alle mensen online in première op 19 december op www.lievevrouweparochie.nl.

De film duurt 10:26 minuten. Een kort aankondigingsfilmpje is hier te zien op YouTube.

 

 

Veel kijkplezier!

 

Hartelijke groet,

 

Pastor Fredi Hagedoorn

Diensten rond kerstmis en nieuwjaar in de sint Christoffel parochie.
U wordt van harte uitgenodigd bij de vieringen in een van de kerken van onze parochie.


Halsteren

H. Quirinus kerk

Tholen

O. L. Vrouw Hemelvaart kerk

Oud-Vossemeer

H. Willibrordus kerk

Lepelstraat

H. Antonius van Padua kerk

4e Advent

Zaterdag

19 december

-

  -

-

 19.00 uur

Eucharistie viering


4e Advent

Zondag

20 december

 9.30 uur

Eucharistie viering

11.00 uur

Eucharistie viering

9.30 uur

Eucharistie viering

   -

Middag

voor Kerstmis

(24 december)

 14 tot 16 uur

kerstinloop om kaarsje aan te steken of stal te bekijken

15 tot 17 uur

kerstinloop om kaarsje aan te steken of stal te bekijken

14 tot 15 uur

kerststal bekijken

16.00 uur

Kinderkerst inloop


 Kerstavond

Donderdag

24 december

21.30 uur

live eucharistie-vierng via youtube

21.30 uur

**viering is vervallen door lockdown**

 

19.00 uur

**viering is vervallen door lockdown**

 

21.30 uur

**viering is vervallen door lockdown**

1e Kerstdag

Vrijdag

25 december

9.30 uur

Eucharistie viering

live via youtube 

11.00 uur

Eucharistie viering

9.30 uur

Eucharistie viering  

11.00 uur

Eucharistie viering

2e Kerstdag

Zaterdag

26 december

-

 -

-

 11.00 uur

Eucharistie viering

Zondag

27 december

9.30 uur

Eucharistie viering

11.00 uur

Eucharistie viering

9.30 uur

Dienst van WGC

Vrijdag

1 januari  2021 

   11.00 uur

Eucharistie viering

              

-

             

 -

Ten aanzien van Corona zijn er berichten van de RK Kerk Nederland en onze bisschop Liesen uitgekomen. Bovendien heeft de burgemeester van Bergen op Zoom, mede gezien het grote aantal besmettingen in Bergen op Zoom en omgeving, een oproep gedaan aan alle kerken en moskeeën in zijn gemeente om het aantal mensen per viering te beperken.
In overleg met vicaris Verbeek (tevens pastoor van Bergen op Zoom) is het volgende besloten:

Bij vieringen worden de volgende maatregelen genomen:

 • Er zullen maximaal 30 kerkgangers in de vieringen aanwezig mogen zijn;
 • Binnen het mogelijke wordt nu al gestart met een berichtgeving naar de parochianen (onder andere via een extra nieuwsbrief en via de website van onze parochies (bij deze).
  • Ook BN de -Stem zal naar alle waarschijnlijkheid hierover berichten.
 • Mochten er in het weekend van komend weekend toch meer dan 30 mensen aan de deur van de kerk staan, dan zullen deze niet worden teruggestuurd. De burgmeester heeft begrip hiervoor.
 • De mensen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
  • Die richtlijnen houden in dat mensen geadviseerd wordt deze mondkapjes te dragen.
  • De mondkapjes hoeven niet gedragen te worden als je op een plaats zit (zoals in een restaurant)
  • De mondkapjes moeten WEL worden gedragen als je naar je bank gaat in de kerk en als je te Communie gaat.
 • Er is geen koorzang en samenzang. Dit was al een feit in onze kerken.
  • Een organist en één tot drie cantores blijft mogelijk.
 • Waar er in het afgelopen jaar veel overledenen zijn geweest in een geloofsgemeenschap, zal met Allerzielen een aparte viering worden gehouden op 2 november en niet in het weekend ervoor.

 Voor de Christoffelparochie betekent dit dat het reserveringssysteem via de website per direct weer in werking treedt.

Pastoor Hans de Kort geeft namens de pastores aan dat het triest is dat deze maatregelen weer nodig zijn, niet alleen voor de kerken maar ook voor de hele samenleving.
"Toch hoop ik dat we de maatregelen ook kunnen begrijpen en eraan mee willen werken. Alvast dank hiervoor.
Met de hulp van elkaar en van God hopen we de tijd die volgt door te komen. We bidden dat de maatregelen een goede uitwerking mogen hebben op de gezondheid van allen.
Met hartelijke groet, mede namens pastor Sebastian, pastoraal werkster Lenie, pater Bertus

pastoor Hans de Kort"

 

Maandag 2 november werden in de Eucharistieviering van 19.00 uur in de H. Quirinuskerk de overledenen vanaf Allerzielen 2019 speciaal herdacht.
Voor hen wordt tijdens de viering een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen.
Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Omwille van de veiligheid zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.
 

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
 

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19, in Nederland en wereldwijd. Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer