Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

In de parochiekern Halsteren vindt dit jaar een gemeenschappelijke Ziekenzalving plaats.
De ziekenzalving kan troost en ondersteuning bieden aan ernstige zieken en mensen op hoge leeftijd.

De gemeenschappelijke ziekenzalving vindt plaats op:

  • Zondag 29 oktober 2017 om 14.00 uur tijdens een eucharistieviering in de H. Quirinuskerk

De viering heeft een feestelijk karakter en na de viering kunt u met een kopje koffie of thee nog wat napraten.

Heeft u vragen over het sacrament? Dan bent u van harte welkom bij het Gesprek ter voorbereiding op de gemeenschappelijke ziekenzalving:

  • Zondag 08 oktober 2017 om 14.00 uur in de H. Quirinuskerk

Indien u mee wilt doen met de voorbereidingsbijeenkomst en/of met de ziekenzalving, meldt u aan door dit formulier te sturen naar of (laten) deponeren in de brievenbus van het parochie secretariaat, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. (Het pad tussen de kerk en de bejaardenwoningen aan zijde kerkhof)

monumentendagTijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er weer veel mensen op bezoek gekomen in onze de Quirinuskerk. Er was een muzikale omlijsting van orgel- en vioolspel.

Dirk v.d. Hulst exposeerde met nieuwe schilderijen. 

Er was ook een gecombineerde monumentenwandeling, die de "erfgoed prijs" van de Gemeente Bergen op Zoom heeft gewonnen.De wandeling voerde onder andere langs de twee Halsterse kerken maar ook langs andere historisch interessante lokaties.

Op dinsdag 18 april werd in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen weer gehouden ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen vonden plaats op negen dinsdagen achter elkaar.

Op donderdagavond 19 oktober is er in de Quirinuskerk een voorlichtingsavond over de Gemeenschap van Sant'Egidio. De lezing begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap, die zich vanuit het Evangelie inzet voor de armsten in de samenleving . Ze nemen ook initiatieven rond de interreligieuze dialoog en zitten geregeld aan de onderhandelingstafel voor het herstel van vrede in conflictgebieden. De Gemeenschap is in meer dan 70 landen actief en telt ongeveer 60.000 leden.

Op de laaste zondag voor aswoensdag (26 februari 2017) werd in Halsteren een eucharistieviering gehouden.

Zoals het al vele jaren een goede gewoonte is, werd deze viering bijgewoond door prins Ambrosio IX en zijn gevolg. Samen bidden.....samen feesten.

In de rooms katholieke kerk zijn er drie sacramenten die ervoor zorgen dat je helemaal bij de kerk hoort: het Doopsel, de Eucharistie (1e H. Communie) en het Vormsel.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen van de basisscholen zich weer aanmelden voor de 1e H. Communie en het Vormsel.

In september zijn er startbijeenkomsten voor de voorbereiding op de Communie en het Vormsel. Meer informatie vind je op de website via de volgende links 1e H. Communie en Vormsel. Aanmelden kan digitaal via het formulier voor het Vormsel en de 1e H. Communie.

Inbraak in Quirinus kerk.
Op dinsdag 17 januari 2017 is er ingebroken in onze QuirinusKerk.

De onverlaten hebben een behoorlijke schade aangericht aan ons interieur.
De deur naar het secretariaat werd geforceerd en daarna is de gehele Kerk doorzocht naar spullen die deze insluipers van nut konden zijn.

Wij als parochie bestuur en parochiekerncommissie zien ons nu genoodzaakt om alle deuren van een nieuw slot te voorzien en de schade te herstellen.
Een onvoorziene tegenvaller voor onze toch al wankele begroting.

Martin Venselaar,
Namens de PKC , Quirinus Parochie Halsteren

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer