Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op donderdagavond 19 oktober is er in de Quirinuskerk een voorlichtingsavond over de Gemeenschap van Sant'Egidio. De lezing begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap, die zich vanuit het Evangelie inzet voor de armsten in de samenleving . Ze nemen ook initiatieven rond de interreligieuze dialoog en zitten geregeld aan de onderhandelingstafel voor het herstel van vrede in conflictgebieden. De Gemeenschap is in meer dan 70 landen actief en telt ongeveer 60.000 leden.

In de rooms katholieke kerk zijn er drie sacramenten die ervoor zorgen dat je helemaal bij de kerk hoort: het Doopsel, de Eucharistie (1e H. Communie) en het Vormsel.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen van de basisscholen zich weer aanmelden voor de 1e H. Communie en het Vormsel.

In september zijn er startbijeenkomsten voor de voorbereiding op de Communie en het Vormsel. Meer informatie vind je op de website via de volgende links 1e H. Communie en Vormsel. Aanmelden kan digitaal via het formulier voor het Vormsel en de 1e H. Communie.

Inbraak in Quirinus kerk.
Op dinsdag 17 januari 2017 is er ingebroken in onze QuirinusKerk.

De onverlaten hebben een behoorlijke schade aangericht aan ons interieur.
De deur naar het secretariaat werd geforceerd en daarna is de gehele Kerk doorzocht naar spullen die deze insluipers van nut konden zijn.

Wij als parochie bestuur en parochiekerncommissie zien ons nu genoodzaakt om alle deuren van een nieuw slot te voorzien en de schade te herstellen.
Een onvoorziene tegenvaller voor onze toch al wankele begroting.

Martin Venselaar,
Namens de PKC , Quirinus Parochie Halsteren

Op dinsdag 18 april werd in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen weer gehouden ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen vonden plaats op negen dinsdagen achter elkaar.

Op 13 april 2015 werd een gedenksteen, een zogenaamde struikelsteen ter ere van Kapelaan Hubertus Mol onthuld en gezegend.
Onder aanwezigheid van het hele pastorale team, familieleden van Kapelaan Mol en enkeleCode belangstellenden, opende de voorzitter van de PKC Sint Quirinus de bijeenkomst met bijgaande tekst:

Op de laaste zondag voor aswoensdag (26 februari 2017) werd in Halsteren een eucharistieviering gehouden.

Zoals het al vele jaren een goede gewoonte is, werd deze viering bijgewoond door prins Ambrosio IX en zijn gevolg. Samen bidden.....samen feesten.

Het Sint Franciscuscentrum coördineert en organiseert de cursussen die in het bisdom Breda gegeven worden aan pastorale beroepskrachten en aan gelovigen. Met ingang van 2017-2018 start het Sint Franciscuscentrum met een uitgebreid aanbod aan geloofscursussen. Meer informatie is hier te vinden.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer