Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op dinsdag 18 april werd in Lepelstraat de jaarlijks terug kerende noveen weer gehouden ter ere van Antonius van Padua, patroonheilige van verloren zaken. Deze vieringen vonden plaats op negen dinsdagen achter elkaar.

Op de laaste zondag voor aswoensdag (26 februari 2017) werd in Halsteren een eucharistieviering gehouden.

Zoals het al vele jaren een goede gewoonte is, werd deze viering bijgewoond door prins Ambrosio IX en zijn gevolg. Samen bidden.....samen feesten.

Het Sint Franciscuscentrum coördineert en organiseert de cursussen die in het bisdom Breda gegeven worden aan pastorale beroepskrachten en aan gelovigen. Met ingang van 2017-2018 start het Sint Franciscuscentrum met een uitgebreid aanbod aan geloofscursussen. Meer informatie is hier te vinden.

Inbraak in Quirinus kerk.
Op dinsdag 17 januari 2017 is er ingebroken in onze QuirinusKerk.

De onverlaten hebben een behoorlijke schade aangericht aan ons interieur.
De deur naar het secretariaat werd geforceerd en daarna is de gehele Kerk doorzocht naar spullen die deze insluipers van nut konden zijn.

Wij als parochie bestuur en parochiekerncommissie zien ons nu genoodzaakt om alle deuren van een nieuw slot te voorzien en de schade te herstellen.
Een onvoorziene tegenvaller voor onze toch al wankele begroting.

Martin Venselaar,
Namens de PKC , Quirinus Parochie Halsteren

Bewust Katholiek wil jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen het project het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken voor jongeren. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen.

Bewust Katholiek werkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

Bewust Katholiek is gestart met het maken van internetfilmpjes over de zeven sacramenten.

Op 13 april 2015 werd een gedenksteen, een zogenaamde struikelsteen ter ere van Kapelaan Hubertus Mol onthuld en gezegend.
Onder aanwezigheid van het hele pastorale team, familieleden van Kapelaan Mol en enkeleCode belangstellenden, opende de voorzitter van de PKC Sint Quirinus de bijeenkomst met bijgaande tekst:

ineke
Ineke Rens - van Eekelen

3 aug 1954 - 1 aug 2016

Na een aanvankelijk geslaagde operatie heeft een slopende ziekte opnieuw toegeslagen en is Ineke twee dagen voor haar 62e verjaardag overleden. Wat heeft ze positief gestreden vóór – tijdens – en ná de zware operatie die ze heeft ondergaan. Ze ging er helemaal voor. Ineke was heel gelukkig toen zij van de bedrijfsarts te horen kreeg, dat ze haar werk weer voorzichtig mocht oppakken.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer