Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Breda, 9 oktober 2020

 

Beste vrienden in de Heer,

 

Het advies dat de minister van eredienst na overleg met de kerken afgelopen maandag via de media bekend maakte, sloeg in als een bom en is voor velen van ons onverteerbaar. Met haar niet zo gemakkelijke maatregelen voor publieke eredienst en andere bijeenkomsten heeft de rk-kerk steeds gekozen de veiligheid voor alle medemensen. De minister-president heeft daar lovende woorden over gesproken. Toch doet dat niets af aan de heel zorgwekkende werkelijkheid waarin we als samenleving in korte tijd zijn terecht gekomen. Dagelijks stijgen de besmettingen en de maatschappelijke urgentie is enorm groot. Daarover hebben de kerken vandaag opnieuw gesproken met de minister van eredienst, die overigens ook toegaf eerder deze week onvoldoende duidelijk te hebben gecommuniceerd. Na dit overleg hebben de bisschoppen de dringende advies vertaald naar een nieuwe maatregel die vanavond breed gepubliceerd wordt en die ik u hierbij doe toekomen. Gelukkig is er ook uitzicht op overleg met de overheid om spoedig tot maatwerk te komen.

 

Dit bericht stuur ik u met heel gemende gevoelens. Enerzijds ontkomen we niet aan de algehele situatie in ons land, anderzijds is het juist de levende Heer die ons oproept een extra mijl te gaan als dat gevraagd wordt. Verstaan we zijn stem op deze moeilijke weg? We gaan dus weer naar een beperkte vorm van publieke eredienst. De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

 

met vriendelijke groet
Mgr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

Kerken weer open
Onze kerken zijn weer open.
Voordat u een viering kunt bijwonen, moet u zich inschrijven via de website. Hier vindt u ook uitgebreide instructies hoe u kunt reserveren en waar u eventueel hulp kunt vinden..

Zie hier voor de protocollen gepubliceerd door bisschoppen met meer details over hoe de vieringen gaan plaatsvinden. Er zijn ook antwoorden op vragen gepubliceerd, dus u hier vindt.
Belangrijkste onderdelen van de protocollen:

  • parochianen die niet uit een huishouden komen, houden 1,5 m afstand van elkaar
  • er wordt niet gezongen tijdens de vieringen door de parochianen
  • looproutes door de kerk
  • desinfectie van de handen bij binnenkomst
  • mondkapje bij binnenkomst en verplaatsingen binnen de kerk (bijvoorbeeld tijdens het te communie gaan)
  • bij de communie-uitreiking wordt een hoest-scherm gebruikt
  • de communie wordt alleen uitgereikt op de hand
  • wijwaterbakjes blijven leeg
  • collectemandjes worden niet doorgegeven maar er staat een collectemandje bij de uitgang van de kerk.

Wekelijkse eucharistieviering van ons pastorale team vanuit de Gummarus
Elke week wordt door ons pastorale team vanuit de Gummarus in Steenbergen op zaterdagavond om 17.00 uur de eucharistieviering (in besloten kring) gehouden. Deze eucharistieviering kunt live worden beluisterd via Slos Radio. Het radiokanaal van Slos is te vinden via de ether (107.4 FM), via internet (https://www.slos.nl/). Na 1 juli worden deze vieringen alleen per radio uitgezonden (dus zonder beeld).

Misintenties voor de wekelijkse eucharistieviering vanuit de Grummarus
Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via de secretariaten van onze geloofskernen. Het huidige tarief voor een intentie kan hier worden gevonden.
Let op: het parochiesecretariaat is in de periode van de coronacrisis alleen telefonisch te bereiken op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt uw misintentie ook in de brievenbus van het parochie-centrum doen of opgeven via de website www.sint-christoffel.nl

ReliVisie en Zuid WestTV
Via ZuidWest TV wordt tijdens de Coronacrisis wekelijks het programma ReliVisie verzorgd voor onder andere de gemeenten Bergen op Zoom. Pastor Fredi Hagedoorn en dominee Willem Vermeulen geven informatie over actuele ontwikkelingen in de kerk, de parochie en de gemeenten. En er worden kaarsjes aangestoken voor de intenties, die zijn aangemeld via . De opnames vinden plaats in de verschillende kerken uit het verzorgingsgebied van Zuidwesttv. De uitzendingen (vrijdags met herhalingen in het weekend) zijn te volgen via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40) of via internet, waar ook oude uitzendingen kunnen worden teruggekeken.
Voor Pasen zijn via ZuidWest TV overigens vanuit de OLV Lourdeskerk in Bergen op Zoom de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te volgen, alle uitzendingen beginnen om 19.00 uur.

Dagelijkse vieringen
KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart wekelijks van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website en het facebookaccount van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden. https://www.rkkerk.nl/kro-ncrv-komt-in-tijden-van-corona-met-dagelijkse-live-stream-eucharistie-en-dagsluiting/#more-9427
De wekelijkse eucharistieviering op zondag is hier te vinden: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering.

RK Kerk.nl is hier te vinden.

logoNieuwsbrief bisdom en vicariaten
Het bisdom en de vicariaten van het bisdom brengen een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief van het bisdom kan via Digitale nieuwsbrief.

Collectegeld
Doordat er geen mandjes mogen worden doorgegeven tijdens de corona-crisis, kunt u de collectemandjes vinden bij de uitgang van de kerk. De collecte is bedoeld voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorale zorg binnen de parochie. Om in deze tijd het kerkgebouw en de pastorale zorg overeind te houden is dit geld hard nodig. U kunt uw collectegeld natuurlijk overmaken naar de rekening van uw parochiekern.

Hoe vind je God Online
Er is een nieuw katholieke platform http://www.HoevindjeGod-online.nl
Het platform is bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Het biedt verschillende cursussen en elke deelnemer krijgt een persoonlijke e-coach.

Headerkerk

De stookmaanden komen eraan. De Quirinuskerk heeft convectieverwarming: warme lucht wordt in de kerk geblazen. Voor het tegengaan van corona-besmetting is ventilatie prima, maar convectie is minder gewenst. De verwarming zuigt lucht uit de kerk aan, verwarmt die en blaast hem terug de kerk in.

In overleg met een verwarmingsinstallatiebedrijf wordt daarom ruim voor de vieringen de kerk verwarmd, maar zodra de eerste kerkganger in de kerk komt, wordt dit systeem uitgezet.
Na de viering zal het kerkgebouw door middel van luiken en deuren goed geventileerd worden.

De invalideningang blijft overigens gedurende de gehele coronaperiode dicht: mensen komen via de hoofdingang naar binnen en volgen de aangegeven looprichtingen in de kerk..

Het kan zijn dat door deze maatregelen de kerk wellicht wat minder comfortabel is dan een ieder gewend was. We hopen dat we hierdoor wel de veiligheid van de mensen kunnen blijven garanderen.

Voor sacramentsdag heeft bisschop Liessen een brief geschreven. In de brief blikt de bisschop terug op de afgelopen periode in de Coronacrisis. Naar de maatregelen die genomen zijn, maar vooral ook de kwetsbaarheid van het bestaan.

De bisschop steekt ons daarnaast een hart onder de riem bij het kijken naar de toekomst.

De brief werd als Kanselbrief tijdens sacramentsdag voorgelezen. U kunt hier nalezen.

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’ 

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde "Laudato Si" gebed uitspreken. De Nederlandse vertaling Laudato Si'-gebed vindt u hier.

Meer informatie over de Laudato Si week vindt u op onze speciale pagina over Geloven tijdens de Coronacrisis.of op de speciale website , Op de speciale website vindt u onder andere bovenstaand gebed, maar ook een Noveen gebed voor iedere dag met een introductie, een korte lezing, een overweging en gebed, een meditatieve wandeling en gebeden voor de Laudato Si week.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer