Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op zondag 1 december hebben we als parochianen van de St Anna en de St Christoffelparochies in de Gummaruskerk afscheid genomen van pastoraal werker Hein Paulissen die vanwege een ernstige ziekte zijn werk voor onze parochies heeft moeten beeindigen. Velen waren naar deze viering gekomen uit alle geloofsgemeenschappen. Er was een speciaal koor gevormd met leden van verschillende koren uit de beide parochies, met organisten en dirigenten. Er waren acolieten en lectoren uit verschillende geloofskernen.

Aan de ene kant was het een droevige viering, aan de andere kant kon er ook gelachen worden. Hein werd van verschillende kanten bedankt voor al zijn inzet voor de parochianen van beide parochies, voor zijn samenwerking met vrijwilligers en collega pastores. Er werd hem een mand aangeboden met producten en cadeaus die typisch zijn voor iedere geloofsgemeenschap en een kaars met daarop een afbeelding van de Goede Herder met daarbij de woorden: Bedankt pastor Hein.

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal. Hans Sterk presenteert samen met dominee Willem Vermeulen en pastoraal medewerkster Fredi Hagedoorn ReliVisie. Er is tijd voor het seizoen en ook de kerkelijke agenda.

In de uitzending van 15 november staat Halsteren centraal. Koster Lia Botermans van de Quirinuskerk is daarin ook present. Ze geeft uitleg over advent en de adventskrans (vanaf 23 minuten).

De uitzending is zeker de moeite waard om te bekijken.

Worden wij geraakt??
Dankbaar…….

Op zondag 13 oktober j.l. werd deze viering gehouden in de H. Quirinuskerk. Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Pastoor Hans de Kort en Dominee Hans de Bie waren hierin de voorgangers.
De Quirinus en Martinuscantorij verzorgden de gezangen, samen met organist Hans Dogge. 

 

 

Traditiegetrouw worden er in deze periode van het jaar in steden en dorpen vele (openlucht)evenementen georganiseerd voor een breed publiek. Evenementen gevarieerd van karakter en uitnodigend voor iedereen.

Ook dit jaar ontbrak de Grote snuffelmarkt in het hartje van Halsteren niet.
Vanaf 9.00 uur was deze snuffelmarkt voor het publiek geopend.
Mensen waren er snel bij, want wie eerst komt die ook eerst maalt. Met andere woorden: voor wie een ruime keuze uit een groot assortiment wilde, werd een vroege komst zeker beloond. Men trof spulletjes aan uit groot-moederstijd of zelfs daarvoor, maar ook nuttige, praktische ’moderne’ voorwerpen en artikelen. De snuffelmarkt vond plaats op het plein voor de H. Quirinuskerk en in de kerk zelf. Een groot aantal vrijwilligers stond klaar om iedereen  te ontvangen en van dienst te zijn. De gehele opbrengst van deze markt en die van andere activiteiten van de Stichting wordt besteed aan het onderhoud en de instandhouding van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw in hartje Halsteren.

Vermeld moet worden dat de organisatie in handen is van de Stichting Behoud Quirinuskerk

Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk, Kees Rommers

mariaviering2019De Mariaviering in de H. Quirinuskerk te Halsteren, werd dit jaar gehouden op vrijdagmiddag 17 mei j.l.
Aanvang 14.30 uur.
Speciaal de ouderen, maar ook jongeren  werden uitgenodigd  om hierbij aanwezig te zijn.
Door bij Maria te bidden, te zingen, een kaarsje te branden en een bloemetje te zetten, wilden wij haar eren.
Na de viering was er weer een gezellig samenzijn, met wat lekkers, in de ontmoetingsruimte van deze kerk.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer