Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal. Hans Sterk presenteert samen met dominee Willem Vermeulen en pastoraal medewerkster Fredi Hagedoorn ReliVisie. Er is tijd voor het seizoen en ook de kerkelijke agenda.

In de uitzending van 15 november staat Halsteren centraal. Koster Lia Botermans van de Quirinuskerk is daarin ook present. Ze geeft uitleg over advent en de adventskrans (vanaf 23 minuten).

De uitzending is zeker de moeite waard om te bekijken.

Worden wij geraakt??
Dankbaar…….

Op zondag 13 oktober j.l. werd deze viering gehouden in de H. Quirinuskerk. Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Pastoor Hans de Kort en Dominee Hans de Bie waren hierin de voorgangers.
De Quirinus en Martinuscantorij verzorgden de gezangen, samen met organist Hans Dogge. 

 

 

Traditiegetrouw worden er in deze periode van het jaar in steden en dorpen vele (openlucht)evenementen georganiseerd voor een breed publiek. Evenementen gevarieerd van karakter en uitnodigend voor iedereen.

Ook dit jaar ontbrak de Grote snuffelmarkt in het hartje van Halsteren niet.
Vanaf 9.00 uur was deze snuffelmarkt voor het publiek geopend.
Mensen waren er snel bij, want wie eerst komt die ook eerst maalt. Met andere woorden: voor wie een ruime keuze uit een groot assortiment wilde, werd een vroege komst zeker beloond. Men trof spulletjes aan uit groot-moederstijd of zelfs daarvoor, maar ook nuttige, praktische ’moderne’ voorwerpen en artikelen. De snuffelmarkt vond plaats op het plein voor de H. Quirinuskerk en in de kerk zelf. Een groot aantal vrijwilligers stond klaar om iedereen  te ontvangen en van dienst te zijn. De gehele opbrengst van deze markt en die van andere activiteiten van de Stichting wordt besteed aan het onderhoud en de instandhouding van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw in hartje Halsteren.

Vermeld moet worden dat de organisatie in handen is van de Stichting Behoud Quirinuskerk

Namens de Stichting Behoud Quirinuskerk, Kees Rommers

mariaviering2019De Mariaviering in de H. Quirinuskerk te Halsteren, werd dit jaar gehouden op vrijdagmiddag 17 mei j.l.
Aanvang 14.30 uur.
Speciaal de ouderen, maar ook jongeren  werden uitgenodigd  om hierbij aanwezig te zijn.
Door bij Maria te bidden, te zingen, een kaarsje te branden en een bloemetje te zetten, wilden wij haar eren.
Na de viering was er weer een gezellig samenzijn, met wat lekkers, in de ontmoetingsruimte van deze kerk.

Zondag 17 maart is er een presentatie van het vastenactieproject voor de hele parochie na afloop van de familieviering met koffiedrinken.
Bovendien is op deze dag de eerste vastenactiecollecte.

Pastor Sebastian zal met enige hulp een Indiaase maaltijd koken in Halsteren op de volgende data: vrijdag 22 maart, donderdag 11 april en vrijdag 12 april.
Er kunnen 40 mensen per keer deelnemen. Deelnemers wordt gevraagd om een bijdrage.van 20 euro (of meer) per persoon (vooraf te betalen). De opbrengst komt ten goede aan het vastenproject.schalen eten

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer