Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen op 13 maart 2020 in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
Dit geldt in onze Sint Christoffelparochie ook voor de vieringen door de week.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

De bisschoppen ontraden bovendien alle andere samenkomsten, zoals koffiedrinken en koorrepetities.

Deze richtlijnen zijn een aanscherping van eerdere maatregelen die de bisschoppen hebben getroffen.

De bisschoppen vragen ons gebed voor iedereen die met het Corona-virus te maken heeft.

Lees hier de brief vanuit de bisschoppen.

Een overzicht van de maatregelen:

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

 In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Regelmatig handen wassen;
 • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

coronavirus
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor dit bericht op rkliturgie.nl.

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt vanaf januari geld ingezameld voor de parochies. Elke donatie is welkom. U kunt hier meer over lezen.

Carnavalsviering

Op 3 maart was u welkom in de eucharistieviering, die mede in het teken stond van carnaval. De viering was in Halsteren om 09.30 uur en in Lepelstraat om 11.00 uur.

Aswoensdag

Op woensdag 6 maart kon men tijdens de viering van Aswoensdag (het begin van de vastentijd) het askruisje ontvangen in Lepelstraat en Halsteren. De beide vieringen waren om 19.00 uur.

Sam's kledingactie

Op zaterdagmorgen 20 april vond in Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer de kledinginzameling voor Cordaid-Mensen in Nood plaats. Meer  informatie vindt u hier.

Vormselviering

Op 8 februari hebben 18 kinderen uit de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna Parochie hun vormsel ontvangen in de Gummaruskerk te Steenbergen door Vicaris Paul Verbeek.

Oecumenische viering

Zondag 27 januari werd er, samen met de protestantse gemeente een oecumenische Woorddienst gehouden, bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst "Recht voor ogen". De opbrengst van de collecte was voor "Het Getij".

Viering Allerzielen
Zondagmorgen 3 november werden in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de H. Quirinuskerk, de overledenen vanaf Allerzielen 2018 speciaal herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Daarna was er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte.

Rebuilt is de ervaring van een parochie die vernieuwing zocht en gevonden heeft.

Het speelt zich af in en rondom de Geboortekerk van Timonium in Maryland in de Verenigde Staten van Amerika. De inhoud van het boek gaat niet zozeer uit van een theoretische benadering, maar vooral vanuit praktisch oogpunt met duidelijke handvatten om parochies een nieuwe impuls te geven.
Uiteindelijk hebben de veranderingen die zij hebben doorgevoerd in hun parochie geleid tot een levendige vitale gemeenschap van gelovigen die niet alleen uit hun eigen parochie komen, maar zelfs uit de wijde omtrek daarvan. De locatie die zij voorheen in gebruik hadden is daar nu zelfs te klein voor.

Wat voor de Geboortekerk goed heeft uitgepakt kan ook voor de Sint Christoffel parochie een positieve bijdrage gaan leveren, het is een proces dat niet 1 op 1 gekopieerd kan worden omdat het maatwerk is.

Het parochiebestuur zoekt mensen die gezamenlijk willen werken om onze parochie te herbouwen.

Dit artikel is een uittreksel uit een groter document van het parochiebestuur.
Het hele document kunt u hier vinden.Missionaire Parochie SFC

In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' heeft het Sint Franciscuscentrum Leo Fijen uitgenodigd.
Hij komt op 15 januari 2020 naar Breda. Deze bekende presentator spreekt om 19.30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.
Naast TV-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek 'Als God renoveert.
De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.

Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart.

Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.
In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' : 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.
In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.

In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.

Inschrijven via https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/publiekslezing-als-god-renoveert-door-leo-fijen

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer