Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

In het weekend van 28 en 29 september 2021 is van de kansel het volgende bericht uitgesproken:

Kanselbericht parochies St Anna en St Christoffel
weekend 28 en 29 augustus 2021

 

Geachte parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Pastor Sebastian Chazhoor heeft een nieuwe pastorale functie aanvaard. Met ingang van 1 oktober wordt hij geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen in de Kempen, in het bisdom Den Bosch. Dit betekent dat hij afscheid van onze parochies gaat nemen.
Vanaf 1 oktober is pastor Sebastian geen lid meer van het pastoraal team van onze parochies. Wel mogen we de komende maanden nog een beroep op hem doen voor de verzorging van zondagsvieringen. Zolang Sebastian nog in Steenbergen woont zal hij als priesterassistent vieringen in onze kerken blijven verzorgen. Dat betekent dat we hem de komende maanden nog regelmatig als voorganger tegenkomen. Echt afscheid van Sebastian nemen we pas wanneer hij gaat verhuizen. Dat moment is nu nog bekend.

Acht jaar geleden werd pastor Sebastian in onze parochies als priester benoemd. Hij heeft met veel voldoening in onze parochies kunnen werken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet bij ons, en we vinden het jammer dat we afscheid van hem moeten nemen, maar we respecteren zijn keuze. Sebastian Chazhoor keert terug naar de categoriale zielzorg in verpleeghuizen. Het is een pastorale taak waar hij als priester in begonnen is en die hem dierbaar is gebleven. Parochiebestuur en pastoraal team wensen hem van harte alle goeds in zijn nieuwe functie.

De nieuwe functie van pastor Sebastian is pas onlangs bekend geworden.

Het pastoraal team en de parochiebesturen spreken nog met het bisdom over de vacature die ontstaat. We houden er rekening mee dat de lege plaats in het team niet snel kan worden ingevuld.
Pastoor De Kort en pastoraal werkster Lenie Robijn zullen taken van pastor Sebastian Chazhoor overnemen. Over de nieuwe taakverdeling in het pastoraal team zullen we u nog informeren.


Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw gebed de voortgang van het pastoraat in onze parochies blijft steunen.

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal.Fredi en Marjo presenteren 2 keer per maand het religieuze programma ‘ReliVisie’ waarin we samenwerken met alle parochies en gemeenten in de streek.

In de uitzending van 23 april 2021 wordt de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer bezocht. De uitzendingen van Relivisie zijn zeker de moeite waard om te bekijken.

U kunt de uitzending later terugkijken via ReliVisie Uitzending Gemist

ReliVisie logo

Er is in de H. Quirinuskerk in Halsteren een nieuw systeem geïnstalleerd voor livestreaming vanuit onze parochie.

Zolang het ‘coronatijdperk’ duurt zullen we iedere zondagmorgen om 9:30 uur een uitzending trachten te verzorgen.

U kunt dan eventueel thuis op de computer of via mobiele telefoon onze diensten gaan volgen. Dit voor het geval dat u niet naar onze kerk kunt of wilt komen en toch de vieringen mee wilt maken.

Het YouTube kanaal kun u hier vinden. Als er een live uitzending is, wordt deze hier uitgezonden..

Youtube Quirinus

 

De pastores van onze parochie hebben een boekje samengesteld met inspirerende teksten ter bezinning voor Pasen.

De boekjes liggen in de diverse kerken, maar zijn nu ook digitaal beschikbaar.

De moeite waard om door te lezen in deze veertigdagentijd..veertigdagentijd

Eind vorig jaar heeft onze parochie terug aangekocht onze voormalige pastorie aan de Dorpsstraat 53 te Halsteren.

Deze was in 2000 door onze toenmalige parochie H. Quirinus verkocht aan Woningstichting Halsteren, welke na enkele fusies is opgegaan in Stichting Stadlander.
Sedert 15 november 2001 is hierin een kinderopvang centrum gevestigd
Aangezien Stichting Stadlander tot verkoop wilde overgaan heeft het parochiebestuur na alles goed overwogen te hebben na gedegen informatie – mede op advies van het bisdom – besloten om gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer