Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Nieuws en activiteiten

Rebuilt is de ervaring van een parochie die vernieuwing zocht en gevonden heeft.

Het speelt zich af in en rondom de Geboortekerk van Timonium in Maryland in de Verenigde Staten van Amerika. De inhoud van het boek gaat niet zozeer uit van een theoretische benadering, maar vooral vanuit praktisch oogpunt met duidelijke handvatten om parochies een nieuwe impuls te geven.
Uiteindelijk hebben de veranderingen die zij hebben doorgevoerd in hun parochie geleid tot een levendige vitale gemeenschap van gelovigen die niet alleen uit hun eigen parochie komen, maar zelfs uit de wijde omtrek daarvan. De locatie die zij voorheen in gebruik hadden is daar nu zelfs te klein voor.

Wat voor de Geboortekerk goed heeft uitgepakt kan ook voor de Sint Christoffel parochie een positieve bijdrage gaan leveren, het is een proces dat niet 1 op 1 gekopieerd kan worden omdat het maatwerk is.

Het parochiebestuur zoekt mensen die gezamenlijk willen werken om onze parochie te herbouwen.

Dit artikel is een uittreksel uit een groter document van het parochiebestuur.
Het hele document kunt u hier vinden.Missionaire Parochie SFC

In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' heeft het Sint Franciscuscentrum Leo Fijen uitgenodigd.
Hij komt op 15 januari 2020 naar Breda. Deze bekende presentator spreekt om 19.30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.
Naast TV-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek 'Als God renoveert.
De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.

Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart.

Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.
In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' : 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.
In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.

In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.

Inschrijven via https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/publiekslezing-als-god-renoveert-door-leo-fijen

Op zondag 1 december hebben we als parochianen van de St Anna en de St Christoffelparochies in de Gummaruskerk afscheid genomen van pastoraal werker Hein Paulissen die vanwege een ernstige ziekte zijn werk voor onze parochies heeft moeten beeindigen. Velen waren naar deze viering gekomen uit alle geloofsgemeenschappen. Er was een speciaal koor gevormd met leden van verschillende koren uit de beide parochies, met organisten en dirigenten. Er waren acolieten en lectoren uit verschillende geloofskernen.

Aan de ene kant was het een droevige viering, aan de andere kant kon er ook gelachen worden. Hein werd van verschillende kanten bedankt voor al zijn inzet voor de parochianen van beide parochies, voor zijn samenwerking met vrijwilligers en collega pastores. Er werd hem een mand aangeboden met producten en cadeaus die typisch zijn voor iedere geloofsgemeenschap en een kaars met daarop een afbeelding van de Goede Herder met daarbij de woorden: Bedankt pastor Hein.

Op het regionale televisiekanaal ZuidWest TV staat in het programma ReliVisie het geloof centraal. Hans Sterk presenteert samen met dominee Willem Vermeulen en pastoraal medewerkster Fredi Hagedoorn ReliVisie. Er is tijd voor het seizoen en ook de kerkelijke agenda.

In de uitzending van 15 november staat Halsteren centraal. Koster Lia Botermans van de Quirinuskerk is daarin ook present. Ze geeft uitleg over advent en de adventskrans (vanaf 23 minuten).

De uitzending is zeker de moeite waard om te bekijken.

Worden wij geraakt??
Dankbaar…….

Op zondag 13 oktober j.l. werd deze viering gehouden in de H. Quirinuskerk. Aanvang van de viering: 9.30 uur.
Pastoor Hans de Kort en Dominee Hans de Bie waren hierin de voorgangers.
De Quirinus en Martinuscantorij verzorgden de gezangen, samen met organist Hans Dogge. 

 

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer