Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Organisatie

Parochiebestuur

Het Parochiebestuur bestaat momenteel (januari 2017) uit de volgende personen:

  • pastoor Hans de Kort, voorzitter
  • de heer Jacques Schul, vice- voorzitter
  • mevrouw Bernadette Widdershoven, secretaris
  • de heer Frans Verbeek, penningmeester
  • de heer Annette Broos, lid
  • de heer Paul Jas, lid
  • de heer Dion Dam, lid.

 

Pastoraal team

Het Pastoraal Team voor de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna parochie bestaat uit:

  • Pastoor Hans de Kort, priester
  • Sebastian Chazhoor, priester
  • Lenie Robijn, geass.o.carm.,pastoraal werkster

PKC Parochie Kern Commissie

In elk van de vier parochiekernen is een PKC, een Parochie Kern Commissie, die maandelijks bijeenkomt. Het Parochiebestuur benoemt de leden van de PKC en neemt zelf als toehoorder deel aan de vergaderingen. Een PKC bestaat uit een voorzitter, secretaris, financieel beheerder en een aantal leden en heeft als taak de dagelijkse gang van zaken in een Prochiekern te regelen. De PKC biedt ook een klankbord voor het Parochiebestuur. Eens per jaar komen de 4 PKC´s bij elkaar om de grote lijnen van het beleid te bespreken. Uit de PKC´s wordt de financiële commissie van de parochie samengesteld, die samen met de penningmeester het financiëel beleid uitvoert.

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer