Als je in de kerk bent, zul je je misschien wel eens afvragen: wat gebeurt daar eigenlijk allemaal?

Op deze pagina kun je een antwoord vinden op een aantal vragen.
Klik op de vraag met het pijltje ▸ om het antwoord te zien of om het antwoord weer te laten verdwijnen.

In een viering komen mensen bij elkaar om te bidden en te zingen, te luisteren en na te denken over God en het leven van Jezus.
Iedereen die in de kerk komt om te bidden doet mee aan de viering.

Maar er zijn ook mensen die een speciale taak hebben.
 • De pastoor, pastor of pastoraal werker ('pastor' is latijn voor 'herder') leidt de viering;
 • De lector (latijn voor 'lezer') helpt met het voorlezen;
 • De misdienaar helpt de pastor met het klaarmaken van de tafel, het dragen van kaarsen en andere dingen;
 • De koster zet alles klaar in de kerk (kaarsen, boekjes, verwarming, licht, luiden van de klokken);
 • Het koor, de dirigent en de organist zorgen voor de muziek, zodat iedereen goed mee kan zingen.

Er zijn heel veel verschillende vieringen. Je hebt vieringen die horen bij feesten (Kerstmis, Pasen, enzovoort).Je hebt vieringen in het weekend en vieringen door de week, vieringen voor jongeren, vieringen voor gezinnen, vieringen rond een sacrament (Doop, 1e H. Communie, Vormsel), uitvaartvieringen (begrafenissen) enzovoort.
Eigenlijk heb je elke week een andere viering, want iedere week wordt een ander stukje uit de bijbel gelezen. In alle RK kerken in de wereld worden op dezelfde dag dezelfde lezingen gelezen. De pastor bedenkt, soms samen met een groepje mensen, waar de lezing en de viering over gaan.

Tijdens een Eucharistieviering worden brood en wijn gewijd door een priester. Dit is een pastor die de Priesterwijding (Sacrament) heeft ontvangen. Bij een Dienst van Woord, Gebed en Communie, waarbij vaak een pastoraal werker voorgaat, wordt gebruik gemaakt van het brood dat in een Eucharistieviering door een priester is gewijd. Een priester is altijd een man.
De pastor is een priester. De pastor leidt eucharistievieringen en helpt parochianen als deze steun of zorg nodig hebben bij geloven.  De priester die de leiding geeft aan de parochie noemen we 'pastoor', dus met twee O's. De pastoraal werker is een man of vrouw die wel geleerd heeft om pastorale zorg te geven aan parochianen. Hij of zij kan ook bepaalde vieringen in de kerk leiden. Maar een pastoraal werker heeft geen priesterwijding gehad en mag dus niet een eucharistieviering leiden.

Iedere viering heeft een paar vaste onderdelen:
 • binnenkomst pastor met lector en misdienaar.
  iedereen gaat staan zodra de misdienaar de bel klingelt als de pastor, lector en misdienaar de kerk binnenkomen.
 • gebed om vergeving
  samen bidden we of God ons wil helpen bij de dingen die we verkeerd doen.
 • lezingen
  er wordt gelezen uit de Bijbel: over het leven van Jezus en nog heel veel andere verhalen. Bij de Evangelielezing gaan we allemaal staan uit respect.
 • overweging (preek)
  de Pastor vertelt wat Jezus bedoeld heeft in de lezing die we net hebben gehoord. De Pastor vertelt ook wat we daarmee kunnen doen in ons eigen leven.
 • geloofsbelijdenis
  We gaan hierbij staan en zeggen of zingen samen dat we in God en Jezus geloven.
 • Eucharistie of uitdelen communie
  In een Eucharistieviering wordt de tafel (altaar) klaargemaakt. De misdienaar brengt brood (hosties) en wijn naar de Priester. Er wordt gedankt en gebeden en het verhaal van het Laatste Avondmaal wordt verteld. De priester breekt en deelt het brood en de wijn net als Jezus dat deed (Communie).
  In een Dienst van Woord, Gebed en Communie wordt het brood (hosties) gedeeld dat in een Eucharistieviering is gewijd.
  Communie komt trouwens van het woord Communio, dat 'gemeenschap', 'samen' betekent.
 • zegen
  Aan het eind van de viering wordt door de pastor de zegen uitgesproken. De pastor vraagt om Gods kracht en hulp voor de mensen in de kerk.

eucharistiesym