Binnen de kerk zetten veel vrijwilligers zich belangeloos in voor het onderhoud van kerk en kerkhof, de verzorging van de liturgie, de administratie, het plaatselijke kerkblad, de bloemversiering, de voorbereiding op de E.H.Communie, de zorg en aandacht voor oudere en aan huis gebonden parochianen, enz...

Koren:

Momenteel heeft de Parochiekern H.Willibrorduskerk 2 kerkkoren:

- Gemengd Koor St.Cecilia dat eenstemmige en meerstemmige kerkmuziek zingt, zowel Nederlands als Latijn.

- The Next, een koor dat moderne liturgische muziek zingt en een eigentijdse invulling wil geven aan de vieringen.