Bouw

P1000262In 1841 kwam er per Koninklijk Besluit fl.1800 subsidie beschikbaar voor de bouw van een katholieke kerk in Oud Vossemeer. De katholieke gemeenschap bracht zelf fl. 6300 bijeen, mede door giften van grootgrondbezitters. Hoofdingenieur Calland van de Waterstaat heeft het ontwerp gemaakt voor een kerk met 435 zitplaatsen. Er werd grond aangekocht voor een kerkgebouw van 21,2 bij 10,9 m en een pastorie van 4,8 bij 10,5 m. Aannemer P. Markus bouwde het geheel.

 

De kerk werd op 16 december 1841 ingewijd door aartspriester Gerving en opgedragen aan Sint Willibrordus.

 

In 1843 klaagde het kerkbestuur over de gebrekkige staat van de kerk. Het dak lekte. In eerste instantie werd dit geweten aan veranderende plannen van het kerkbestuur: oorspronkelijk zou de toren en de ingang aan de straatkant zijn, maar het bestuur koos voor een langsgevel, waardoor de dakpannen verkeerd waren. In 1844 kwam er een subsidie verstrekt waarna het lekkende dak werd gerepareerd.

 

In 1851 werd de begraafplaats achter de kerk aangelegd.

Interieur

P1000266Schrijnwerker-orgelmaker C.J. Rogier heeft het orgel mogen leveren. Het orgel is gebouwd rond 1800 en is een van de weinige historische orgels in katholieke kerken in Zeeland.

 

Het is een éénklaviers orgel met aangehangen pedaal en 9 stemmen.

Het altaar is in 1858 geplaatst en gebouwd door de gebr. Goossens uit 's-Hertogenbosch. Dit atelier leverde ook de beelden de Maria en de H. Willibrodus. Later zijn ook andere beelden geplaatst.

Verbouwing, Restauratie en Reparatie

Vlak na de bouw bleek de pastorie te klein. Na eerst vergroot te zijn is in 1872 een heel nieuwe pastorie gebouwd, waarna in 1874 de oude pastorie bij de kerk is getrokken.

 

kruiswegstatieEveneens in 1874 zijn 14 schilderijen van de kruisweg geschonken aan de kerk. Ze zijn gemaakt door een broer van pastoor Kerremans en zijn in 1977 gerestaureerd en in 2009 opnieuw opgeknapt.

 

In 1928 kreeg de kerk van binnen een grote opknapbeurt. De klok in het klokkentorentje is in de tweede wereldoorlog gevorderd en omgesmolten in Duitse smeltovens. De huidige 75 kg zware klok werd in 1949 geleverd door klokkengieter Eijsbouts in Asten. De klok draagt het opschrift Sint Willibrordus.

 

P1000265In 1976 werd de pastorie verkocht en is nu in particuliere handen. In 1995 is de kerk grondig gerestaureerd, waarna een gedenkplaat in de muur bij het kerkhof werd geplaatst door de toenmalige bisschop Muskens. Door een legaat kon het terrein voor de kerk in 1999 opnieuw worden bestraat met een vredesduif.