Uw jaarlijkse parochiebijdragen zijn gemakkelijk aftrekbaar voor de belasting.

Ongetwijfeld weet u dat uw jaarlijkse parochiebijdrage de belangrijkste vaste inkomstenbron vormt voor uw parochie én dus van groot belang is voor de toekomst van uw parochie en parochiekern.
Maar wist u dat u uw parochiebijdrage op een gemakkelijke manier als een volledig aftrekbare post in uw belastingaangifte kunt opvoeren? Met iedere hoogte van de bijdrage?
U kunt in een schriftelijke overeenkomst met uw parochiekern afspreken dat u vijf jaar lang een vast bedrag als bijdrage geeft.
De tekst van deze overeenkomst kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst of opvragen bij uw eigen parochiekern.
Voorheen was hier een notariële akte voor nodig.
Afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief ontvangt u hiervoor een teruggave.

Deze mogelijkheid biedt zowel u als de parochie voordeel en zekerheid. U betaalt netto minder en wellicht kunt u daarom de parochie wat extra geven.

 U dient rekening te houden met de volgende opmerkingen:

  • Het moet gaan om periodieke betalingen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar (oftewel 12 maanden) hetzelfde bedrag te betalen. De eerste gift mag pas gedaan worden nadat u de door het parochiebestuur getekende overeenkomst hebt terugontvangen.
  • De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. Wilt u langer een betaling doen? Dan vult u het aantal jaren in. Wilt u zelf bepalen wanneer u de betaling stopt (na de verplichte 5 jaar), dan kruist u “onbepaalde tijd” aan.
  • Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Meer informatie kunt u krijgen via de penningmeester van de parochie. U kunt in contact komen met de penningmeester via het algemene informatieformulier van de website, dat u hier vindt. Of u kunt kijken op de site van de belastingdienst.