Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Vastenactie 2019

Sint Annaparochie te Steen2019 8 vastenactie bergen - Sint Christoffelparochie te Halsteren - Parochie Peerke Donders te Tilburg
Drie parochies en MOV-groepen bundelen dit jaar voor de derde en laatste keer hun krachten voor het driejarig project:
Beroepsonderwijs voor jonge vrouwen in Arunachal Pradesh, India
De deelstaat Arunachal Pradesh ligt in het noordoosten van India en grenst aan China, Tibet en Myanmar. Het gebied kent verschillende etnische stammen. De bewoners van dit gebied leven van landbouw en jacht. Het is een van de minst ontwikkelde gebieden van India.

De Stichting Ontwikkelingshulp ARUN is in 2011 opgericht met als doel hulp te bieden aan diverse projecten in de deelstaat Aruna-chal Pradesh. De Stichting heeft al verschil-lende jaren contact met ngo Seva Kendra en steunt hun projecten (www.stichtingarun.nl).2019 8 vastenactie 2

Vastenactie steunt het project van Seva Kendra om jonge vrouwen te helpen een toekomst op te bouwen. Vrouwen vormen de basis van het sociale en economische leven. Vaak stoppen die noodgedwongen vroeg-tijdig met hun schoolopleiding. Deze projectopleiding creëert daarom een tweede kans. Het betreft hier het aanleren van vaardigheden, maar ook training in bewustwording van hun ondernemerschap en menselijke waar-digheden. Het gaat dus om toerusting voor vrouwen! Wij kunnen dit vergelijken met onze vroegere moerdermavo!

Dit project duurt drie jaar en omvat per jaar twee trainingen van zes maan-den, telkens voor 30 jonge vrouwen.
Uiteindelijk krijgen in totaal dus 180 meisjes een be-roepsopleiding. Dit heeft niet alleen positieve gevol-gen voor henzelf, maar ook voor hun families.
In de afgelopen twee jaar is al veel bereikt. Meisjes zijn na de opleiding bijvoor-beeld een kleine kleer-makerswinkel begonnen of werken in kleermakerswerkplaatsen. Soms hebben ze werk gevonden bij een kerkelijk instituut of bij een school.

De drie parochies zijn er samen met uw hulp de afgelopen twee jaar in geslaagd tijdens de vastenperiode het benodigde geld bijeen te brengen. Vastenactie Nederland draagt 50% bij. Voor 2019 willen wij – voor de laatste maal – 60 meisjes deze opleiding laten krijgen. De kosten die hier-mee gepaard gaan (zo’n € 20.000,00) betreffen informatie, lesmateriaal, verblijf, salaris van leraren etc. Helpt u mee?
                                                                                             

Hoe u2019 8 vastenactie 1 kunt helpen
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL 06 RABO 0166811041

t.n.v. Stichting Ontwikkelingshulp ARUN
o.v.v. Seva Kendra

Ook kunt u uw gift overmaken naar Vastenactie
NL 21 INGB 0000005850
o.v.v. projectnummer 401239

Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van het Vastenzakje.
Hartelijk dank voor uw steun!

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer