Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt vanaf januari geld ingezameld voor de parochies. Elke donatie is welkom. U kunt hier meer over lezen.

Carnavalsviering

Op 3 maart was u welkom in de eucharistieviering, die mede in het teken stond van carnaval. De viering was in Halsteren om 09.30 uur en in Lepelstraat om 11.00 uur.

Aswoensdag

Op woensdag 6 maart kon men tijdens de viering van Aswoensdag (het begin van de vastentijd) het askruisje ontvangen in Lepelstraat en Halsteren. De beide vieringen waren om 19.00 uur.

Sam's kledingactie

Op zaterdagmorgen 20 april vond in Halsteren, Lepelstraat en Oud-Vossemeer de kledinginzameling voor Cordaid-Mensen in Nood plaats. Meer  informatie vindt u hier.

Vormselviering

Op 8 februari hebben 18 kinderen uit de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna Parochie hun vormsel ontvangen in de Gummaruskerk te Steenbergen door Vicaris Paul Verbeek.

Oecumenische viering

Zondag 27 januari werd er, samen met de protestantse gemeente een oecumenische Woorddienst gehouden, bij gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst "Recht voor ogen". De opbrengst van de collecte was voor "Het Getij".

Viering Allerzielen
Zondagmorgen 3 november werden in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de H. Quirinuskerk, de overledenen vanaf Allerzielen 2018 speciaal herdacht. Voor hen werd een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kon worden meegenomen. Ook werd een gedachtenisplaatje uitgereikt. Daarna was er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte.