Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Afscheid en voorbereiding op Kerstmis

Op zondag 1 december hebben we als parochianen van de St Anna en de St Christoffelparochies in de Gummaruskerk afscheid genomen van pastoraal werker Hein Paulissen die vanwege een ernstige ziekte zijn werk voor onze parochies heeft moeten beeindigen. Velen waren naar deze viering gekomen uit alle geloofsgemeenschappen. Er was een speciaal koor gevormd met leden van verschillende koren uit de beide parochies, met organisten en dirigenten. Er waren acolieten en lectoren uit verschillende geloofskernen.

Aan de ene kant was het een droevige viering, aan de andere kant kon er ook gelachen worden. Hein werd van verschillende kanten bedankt voor al zijn inzet voor de parochianen van beide parochies, voor zijn samenwerking met vrijwilligers en collega pastores. Er werd hem een mand aangeboden met producten en cadeaus die typisch zijn voor iedere geloofsgemeenschap en een kaars met daarop een afbeelding van de Goede Herder met daarbij de woorden: Bedankt pastor Hein.

Hein zelf had een dankwoord op het laatst in de vorm van een gedicht Adieu. Hij zei adieu, vaarwel tot alle mensen die voor hem van betekenis waren en zijn. Dat woord adieu heeft een diepe lading want het betekent letterlijk: tot bij God.

De viering vond plaats op de 1e zondag van de advent, de voorbereidingstijd op kerstmis.

Van de ene kant leven we als kerk toe naar een groot feest, van de andere kant moesten we juist in deze tijd afscheid nemen van een gewaardeerde pastoraal werker.
Het lijkt een grote tegenstelling.
Toch als we naar de betekenis van het woord advent kijken (komst), dan kunnen we dit afscheid en deze voorbereiding bij elkaar brengen.

Hein heeft namelijk tot nu toe al een zekere advent beleefd. In de liefdevolle aandacht die hij van velen heeft gekregen in zijn periode van ziek zijn is God in zekere zin al naar hem toe gekomen. Hein blijft bovendien hoop houden, hoop dat zijn gezondheid nog een tijd stabiel blijft.
Daar bidden we ook om.
En ook al was het bericht van zijn ziekte een grote schok voor hem, voor zijn gezin en voor ons allen, toch blijft Hein daarnaast vanuit zijn geloof ook nog hoop houden op een advent van God, eens aan het einde van zijn leven.

En uiteindelijk gaan we dat als kerk met Kerstmis ook vieren, dat God in Jezus naar onze wereld is gekomen, dat Hij door Jezus’ leven, lijden, dood en verrijzenis een nieuw verbond met ons mensen gesloten heeft en dat er daardoor hoop is op leven, zelfs voorbij de dood.

Mede namens het pastoraal team, pater Bertus, en het parochiebestuur wens ik u een zalig kerstmis toe en alle goeds en God zegen voor het nieuwe jaar.

pastoor Hans de Kort

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer