Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Lezing Leo Fijen over parochievernieuwing in Breda

In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' heeft het Sint Franciscuscentrum Leo Fijen uitgenodigd.
Hij komt op 15 januari 2020 naar Breda. Deze bekende presentator spreekt om 19.30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.
Naast TV-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek 'Als God renoveert.
De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.

Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart.

Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.
In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' : 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.
In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.

In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.

Inschrijven via https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/publiekslezing-als-god-renoveert-door-leo-fijen

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer