Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Corona update: Alle publieke vieringen afgelast, zeker t/m 31 maart

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen op 13 maart 2020 in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
Dit geldt in onze Sint Christoffelparochie ook voor de vieringen door de week.
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

De bisschoppen ontraden bovendien alle andere samenkomsten, zoals koffiedrinken en koorrepetities.

Deze richtlijnen zijn een aanscherping van eerdere maatregelen die de bisschoppen hebben getroffen.

De bisschoppen vragen ons gebed voor iedereen die met het Corona-virus te maken heeft.

Lees hier de brief vanuit de bisschoppen.

Een overzicht van de maatregelen:

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer