Bisschop Liesen heeft een paasbrief opgesteld voor alle gelovigen in het bisdom met als titel Achter Gesloten Deuren.

De Paasbrief kun je hier vinden.