Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Hein Paulissen overleden

Hein Paulissen is woensdag 8 april overleden. Hein was al enige tijd ernstig ziek. Hij is rustig thuis heengegaan. Hein was pastoraal werker in onze parochie totdat dit door zijn ziekte niet meer mogelijk was. We zijn dankbaar voor al hetgeen Hein voor onze parochie  heeft mogen betekenen.

We wensen Alice en Gerard en Jeroen veel sterkte toe.

Moge Hein nu delen in de eeuwige vrede bij God aan Wie hij in geloof is blijven vasthouden.

De uitvaartmis voor Hein zal in besloten kring plaatsvinden in de St. Gummaruskerk op woensdag 15 april a.s. om 12.00 uur waarna de crematiedienst om 14.30 uur volgt in Bergen op Zoom.

De uitvaartviering wordt gehouden in de Sint Gummaruskerk in Steenbergen op woensdag 15 april om 12.00 uur. U kunt de eucharistieviering digitaal bijwonen vanaf 12.00 ur via de link cannect.nl/steenbergen.

Het afscheid in het crematorium in Bergen op Zoom begint om 14.30 uur. U kunt dit afscheid digitaal bijwonen via de link http://live-schelde.scbzz.nl
Het wachtwoord is Hjt652
U kunt het wachtwoord invullen vanaf 15 minuten voor aanvang van de crematie.

Er is een online condoleanceregister geopend via https://www.memori.nl/gedenkplaats/hein-paulissen/.

Hieronder een reactie van pastoor Hans namens alle pastores

Voor de meesten zal het een vreemde Pasen zijn geweest. In kleine groep of alleen thuis, buiten geen evenementen, in de kerken geen publieke vieringen. En voor sommigen onder ons waren het extra moeilijke Paasdagen als iemand uit je familie-of vriendenkring in het ziekenhuis ligt met ernstige klachten vanwege het virus of als een dierbare pas gestorven is.

In onze parochies werden we getroffen door het overlijden vlak voor het paastriduum van onze pastoraal werker en collega Hein Paulissen.

Hein was al langere tijd ernstig ziek.
Gelukkig hebben we wel als parochies van hem afscheid kunnen nemen in een viering op 1 december 2019.
We hebben hem toen kunnen bedanken voor al zijn inzet in onze St Annaparochie sinds 2010 en in de St Christoffelparochie sinds 2013.

We zullen hem missen.

In uitvaartdiensten die hij zelf leidde in onze kerken heeft hij steeds het paasgeloof verkondigd. Dit geloof gaf hem steun tijdens zijn ziekte en gaf hem hoop op leven voorbij de dood. Vanuit de pas in de paaswake ontstoken nieuwe Paaskaars zullen we in de uitvaart de kaarsen laten branden rond de baar van Hein.

Moge het eeuwige licht hem verlichten en moge Alice, Gerard en Jeroen troost vinden.
We condoleren hen en allen die Hein zullen missen.
Mede namens de parochianen en de collega’s Lenie, Sebastian, pater Bertus,
pastoor Hans de Kort

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer