Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Corona maatregelen in kerken vanaf 10 oktober

Ten aanzien van Corona zijn er berichten van de RK Kerk Nederland en onze bisschop Liesen uitgekomen. Bovendien heeft de burgemeester van Bergen op Zoom, mede gezien het grote aantal besmettingen in Bergen op Zoom en omgeving, een oproep gedaan aan alle kerken en moskeeën in zijn gemeente om het aantal mensen per viering te beperken.
In overleg met vicaris Verbeek (tevens pastoor van Bergen op Zoom) is het volgende besloten:

Bij vieringen worden de volgende maatregelen genomen:

 • Er zullen maximaal 30 kerkgangers in de vieringen aanwezig mogen zijn;
 • Binnen het mogelijke wordt nu al gestart met een berichtgeving naar de parochianen (onder andere via een extra nieuwsbrief en via de website van onze parochies (bij deze).
  • Ook BN de -Stem zal naar alle waarschijnlijkheid hierover berichten.
 • Mochten er in het weekend van komend weekend toch meer dan 30 mensen aan de deur van de kerk staan, dan zullen deze niet worden teruggestuurd. De burgmeester heeft begrip hiervoor.
 • De mensen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.
  • Die richtlijnen houden in dat mensen geadviseerd wordt deze mondkapjes te dragen.
  • De mondkapjes hoeven niet gedragen te worden als je op een plaats zit (zoals in een restaurant)
  • De mondkapjes moeten WEL worden gedragen als je naar je bank gaat in de kerk en als je te Communie gaat.
 • Er is geen koorzang en samenzang. Dit was al een feit in onze kerken.
  • Een organist en één tot drie cantores blijft mogelijk.
 • Waar er in het afgelopen jaar veel overledenen zijn geweest in een geloofsgemeenschap, zal met Allerzielen een aparte viering worden gehouden op 2 november en niet in het weekend ervoor.

 Voor de Christoffelparochie betekent dit dat het reserveringssysteem via de website per direct weer in werking treedt.

Pastoor Hans de Kort geeft namens de pastores aan dat het triest is dat deze maatregelen weer nodig zijn, niet alleen voor de kerken maar ook voor de hele samenleving.
"Toch hoop ik dat we de maatregelen ook kunnen begrijpen en eraan mee willen werken. Alvast dank hiervoor.
Met de hulp van elkaar en van God hopen we de tijd die volgt door te komen. We bidden dat de maatregelen een goede uitwerking mogen hebben op de gezondheid van allen.
Met hartelijke groet, mede namens pastor Sebastian, pastoraal werkster Lenie, pater Bertus

pastoor Hans de Kort"

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer