Eind vorig jaar heeft onze parochie terug aangekocht onze voormalige pastorie aan de Dorpsstraat 53 te Halsteren.

Deze was in 2000 door onze toenmalige parochie H. Quirinus verkocht aan Woningstichting Halsteren, welke na enkele fusies is opgegaan in Stichting Stadlander.
Sedert 15 november 2001 is hierin een kinderopvang centrum gevestigd
Aangezien Stichting Stadlander tot verkoop wilde overgaan heeft het parochiebestuur na alles goed overwogen te hebben na gedegen informatie – mede op advies van het bisdom – besloten om gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop.

Omdat de juridische levering heeft plaats gevonden voor de aanvang van dit kalenderjaar, namelijk op 30 december 2020, heeft onze parochie een aanzienlijk bedrag kunnen besparen aan overdrachtsbelasting.

Op het eerste gezicht komt het wellicht vreemd over, dat midden in de Corona periode met tegen vallende inkomsten, met name ten aanzien van collecten en stipendia voor Heilige Missen, deze stap genomen is.

Mede dank zij een in 2019 verkregen erfenis is het bedrag van de koopsom en de kosten van aankoop opgenomen ten laste van de bij het bisdom belegde gelden.

Aangezien de huidige huurder Stichting Kinderopvang Mamaloe te kennen heeft gegeven de huur voor langere tijd te continueren is het parochiebestuur er van overtuigd dat de huurinkomsten gedurende een lange termijn – rekening houdende met allerlei vaste lasten en reservering grootonderhoud – een netto rendement zullen geven van minimaal 5%, zodat deze inkomsten eventuele onverhoopte tekorten geheel of gedeeltelijk kunnen dekken.

Het beheer van onze voormalige pastorie is niet in handen van de parochiekern commissie H. Quirinus te Halsteren, maar als beheerders zijn aangesteld 2 leden van het parochiebestuur, te weten de heer Paul Jas, T: 06-51440493, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en bij diens afwezigheid de heer Dion Dam, T: 06-54330308, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De pastorie is gebouwd in 1912 en 1913 naar een ontwerp van de heer J.Th.J. Cuijpers en heeft samen met het gebouw van de Heilige Quirinus kerk de status van Rijksmonument.

Hieronder volgt de omschrijving van de waardering uit het monumenten register.
“Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in de vroege 20ste eeuw en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpspastorie.
Het geheel is van architectuur historisch belang wegens materiaal gebruik en ornamentiek en neemt een belangrijke plaats in het oeuvre van de architect.
Wegens de markante situering, verbonden aan de ontwikkeling van de plaats, heeft het complex ensemblewaarde. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.”