Met als thema Vrijheid in verbondenheid vindt op woensdag 4 mei om 19.00 uur een oecumenische Herdenkingsdienst plaats in de H. Quirinuskerk.

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Halsteren en de parochianen van de parochiekern H. Quirinus worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Voorgangers zijn ds. Hans de Bie en pastoraal werkster Lenie Robijn. De Marinuscantorij en de SinteKrijnsCantorij zorgen voor de muzikale omlijsting. Na afloop vindt de stille tocht plaats naar het oorlogsmonument bij de Martinuskerk voor de kranslegging.