Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’ 

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde "Laudato Si" gebed uitspreken. De Nederlandse vertaling Laudato Si'-gebed vindt u hier.

Meer informatie over de Laudato Si week vindt u op onze speciale pagina over Geloven tijdens de Coronacrisis.of op de speciale website , Op de speciale website vindt u onder andere bovenstaand gebed, maar ook een Noveen gebed voor iedere dag met een introductie, een korte lezing, een overweging en gebed, een meditatieve wandeling en gebeden voor de Laudato Si week.