Ligging

De R.K. begraafplaats in Halsteren ligt achter de kerk aan het Lindelaantje.

De begraafplaats is opgericht na de bouiw van de kerk. Het duurde enige jaren voordat het Parochiebestuur het terrein kon verwerven. In 1918 werd het perceel, behorende bij de boerderij Nieuwe Hoven, voor de som van 3.000 gulden aangekocht. Na egalisering van het terrein, aanplanting en omheining vond de eerste begrafenis plaats op 5 mei 1919.Tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn ook vele Halstenaren omgekomen. Het gemeentelijk monument ter nagedachtenis van deze overleden inwoners is te vinden in het midden van de begraafplaats.

Graf

Op onze begraafplaats zijn drie mogelijkheden:

  • een enkelgraf voor één volwassene;
  • een dubbelgraf voor twee volwassenen;
  • een kindergraf voor een kind in leeftijd tot 12 jaar.

Om praktische redenen is een dubbeldiep graf niet mogelijk: dubbeldiep betekent een enkelgraf, waarin twee kisten kort boven elkaar begraven worden. Bij een dubbelgraf liggen de overledenen naast elkaar.

Plaats en termijn

De begraafplaats is ingedeeld in vakken. Een vak bevat alleen dubbelgraven of alleen enkelgraven of een mix. Kindergraven liggen in een apart vak. De beheerder bepaalt de definitieve plaats voor een nieuwe begraving, maar de familie kan/mag in overleg met de beheerder een voorkeur aangeven. Een grafplaats kan ook worden gereserveerd.

 

Termijn

Een graf wordt standaard uitgegeven voor 20 jaar. In overleg met de beheerder is een langere periode bespreekbaar. Zodra de termijn is verstreken doet de beheerder schriftelijk navraag bij de rechthebbende omtrent eventuele termijnverlenging.

Tarieven

De tarieven voor een begrafenis kunnen worden opgevraagd bij het parochiesecretariaat.

Uitvaartverzorger

Uitvaartverzorger

Middels een vrije keuze of via een verzekeraar bepaalt de familie zelf welke uitvaartverzorger de begrafenis regelt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van onze Sint Christoffel parochie.