Sint Christoffel
PAROCHIE
Welkom op de internetsite van de Sint Christoffelparochie
Vrijwilligers

Binnen de H.Quirinuskerk zetten heel veel vrijwilligers zich belangeloos in. In het bestuur van onze parochiekern, in werkgroepen en koren, in het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, in de verzorging van de liturgie, in het financiëel en administratief beheer, in de redactie van het Christoffelbericht, nieuwsbrief en deze website, als lid van de Parochiële Caritas Instelling, de Stichting Behoud Quirinuskerk, enz.

Bovendien zijn er verschillende mensen, die de pastores tijdens de vieringen assisteren. Verder kan onder andere een beroep gedaan worden op vrijwilligers van het secretariaat, mensen die de ledenadministratie verzorgen, mensen die de begraafplaats onderhouden. En natuurlijk niet te vergeten de grote groep parochiekern-contact-personen die er zorg voor draagt dat de acceptgiro's van de jaarlijkse Actie Kerkbalans rondgebracht worden.
Dankzij al deze mensen is en blijft onze geloofsgemeenschap een vitale geloofsgemeenschap.

Men kan altijd extra helpende handen gebruiken. Als u ook zin hebt om uw handen uit de mouwen te steken, dan kunt u zich opgeven via het secretariaat.

 

Kerk & Liturgie

Koor, organist en dirigent

Er is één koor in de Sint Quirinuskerk actief onder leiding van de organist/dirigent, de Sintekrijnscantorij. De cantorij richt zich op Nederlandstalige liturgische muziek met een nadruk op muziek voor samenzang.

In de vakantiemaanden luistert een wisselende groep vrijwilligers de vieringen op.

 

Kosters

Er zijn enkele kosters die rond de vieringen actief zijn en de voorbereidingen treffen voor een waardige liturgie. De activiteiten van de koster zijn veelzijdig: o.a. openen en sluiten van de kerkdeuren, het luiden van de klok, aansteken van de kaarsen, verwarming en verlichting, klaarleggen van de boeken en liturgische benodigdheden (kleding en vaatwerk).

 

Bloemversiering

Wekelijks worden de bloemen in de kerk verzorgd. Met bijzondere gelegenheden krijgt de bloemversiering extra aandacht. De bloemen zijn afgestemd op de liturgie en geven de viering een eigen accent.

 

Secretariaat & Administratie

 

Het secretariaat is geopend: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Intenties worden genoteerd, er wordt mondeling, telefonisch of per e-mail informatie verschaft.

De parochie-administratie wordt bijgehouden door vrijwilligers die de parochieboeken (doop, H.Communie, vormsel, huwelijk, overlijden) beheren en de mutaties in de electronische ledenadministratie verzorgen.

De kasbeheerder van de Parochiekern voert samen met de penningmeester van de Parochie het financiëel beheer.

 

Onderhoud

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een voortdurende zorg. Wat in eigen beheer uitgevoerd kan worden wordt door vrijwilligers verricht. In dit Kader is de Stichting Behoud Quirininuskerk (SBQ) actief: deze zamelt gelden in, organiseert een snuffelmarkt ten behoeve van de kerk en voert ook zelf onderhoudswerkzaamheden uit.

Vanuit de Parochiekerncommissie (PKC) is een van de leden belast met de coördinatie en planning van het klein en groot onderhoud.

Het kerkhof wordt ook door eigen krachten beheerd en verzorgd.

 

deze site is ontwikkeld door Mighty Webdesign
Disclaimer